Shadow Air Force Base.

Home Base

Shadow Air Force Base.

Sänger SilbervogelShadow Air Force Base is de verzamelplaats voor alle minder bekende vliegtuigen , zoals prototypen en vliegtuigen die in een klein aantal zijn gebouwd, van de periode rond de Tweede Wereldoorlog. Hiervan zullen zoveel mogelijk vliegtuigen, waaronder ook de geheime projecten van de verschillende lucht machten worden besproken.

Deze web site is tot stand gekomen door mijn grote belangstelling voor de luchtvaart, vooral de periode rond de Tweede Wereldoorlog. Hierin vonden de grootste sprongen voorwaarts plaats in de geschiedenis van de luchtvaart. Het jachtvliegtuig ontwikkelde zich van een langzame dubbeldekker met vast landingsgestel, open cockpit en lichte bewapening tot een snel, zwaar bewapende slanke eendekker met uittrekbaar landingsgestel en gesloten cockpit. De sprongen voorwaarts waren soms niet bij te houden. Van de relatief zwakke ster- en lijnmotoren van voor de oorlog naar de grote en krachtige ster- en lijnmotoren naar de eerste straalmotoren. Tevens deed de raketmotor zijn operationele intrede in de luchtvaart.

Op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe typen vliegtuigen lagen de Duitse ontwerpers tegen het einde van de oorlog op grote afstand voor op de Geallieerden, vooral bij het gebruik van nieuwe configuraties, vleugelvormen, motoren en bewapening. Tegen het einde van de oorlog stonden er projecten op stapel die heden te dage geen slecht figuur zouden slaan in een moderne luchtmacht. Het einde van de oorlog heeft hier echter (gelukkig) een einde aangemaakt. Men moet er niet aan denken dat de oorlog langer had geduurd en men bij de Luftwaffe de beschikking had gekregen over deze toestellen. Hiervan wordt ook uitvoerig verslag gedaan. Veel informatie is ingewonnen vanaf andere web sites, vooral engelstalig, en vertaald naar het nederlands. Deze websites staan op de betreffende pagina vermeld. Tevens wordt er informatie vermeld uit verschillende (engelstalige) boeken en eigen onderzoek naar bepaalde ontwerpen. Deze boeken zullen ook worden vermeld.

Ik sta altijd open voor op- en aanmerking op de inhoud van de website. Tevens ben ik altijd op zoek naar nieuwe informatie, data, tekeningen en foto's over de besproken vliegtuigen en projecten.

Het is niet mijn bedoeling een compleet overzicht te geven van alle vliegtuigen van over de gehele wereld van rond de Tweede Wereldoorlog. Wel zal ik mijn best doen om zoveel mogelijk verschillende toestellen te behandelen. Er is van sommige toestellen (projecten) erg weinig informatie beschikbaar.

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Shadow Company